Czym jest ubezpieczenie kabotażowe?

Przede wszystkim należy wyjaśnić, czym jest transport kabotażowy. Polega on na przewożeniu ładunku między portami docelowymi znajdującymi się w państwie innym niż to, w którym przedsiębiorca zarejestrował działalność gospodarczą. Oznacza to, że Polski przewoźnik może transportować towar po każdym kraju należącym do Unii Europejskiej bądź EFTA. Ubezpieczenia kabotażowe obejmują właśnie takie transporty. Istnieją ich dwa typy: obowiązujące na obszarze samych Niemiec oraz drugie, które działa na terenie UE, za wyjątkiem Niemiec.

Ubezpieczenie kabotażowe

Kompleksowe ubezpieczenia kabotażowe dla pojazdów

Ubezpieczenie kabotażowe obejmuje transport towaru przez cały okres trwania, załadunek oraz wyładunek, a także magazynowanie. To ostatnie wlicza się jednak do polisy tylko wtedy, gdy z przyczyn losowych jest ono konieczne, np. w wyniku wypadku drogowego. Warunki każdego ubezpieczenia są przygotowane zgodnie z obowiązującymi w danym państwie przepisami dotyczącymi transportu towarowego oraz handlu po to, aby spełniać wszystkie wymogi do wykonania transportu kabotażowego w prawidłowy sposób.

Poznaj zalety ubezpieczenia kabotażowego

Mimo że ten rodzaj ubezpieczenia jest dobrowolny, warto je wykupić, by oszczędzić sobie zmartwień i strat finansowych w przyszłości. Posiadanie go zapewni bezpieczeństwo i ochronę transportu na wypadek jakiegokolwiek zdarzenia losowego, które sprawi, że ładunek ulegnie uszkodzeniu. Ponadto wykupienie ubezpieczenia kabotażowego wzbudzi większe zaufanie u potencjalnych zleceniodawców. Właściciele ładunku nie będą mieli tak wielkich obaw o losy swojej własności, jak w przypadku przewoźników, którzy rezygnują z takiej opłaty.

Ubezpieczenia dla przewoźnika

Możliwe jest także wykupienie OC przewoźnika drogowego, które ma nieco szerszy zakres. Również stanowi opcję dobrowolną, jednak wielu klientów bierze pod uwagę jedynie ubezpieczone firmy. OCP obejmuje niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy przewozu – uszkodzenie lub zniszczenie towaru, kradzież czy opóźnienie dostawy z powodu różnego rodzaju zdarzeń losowych, jak wypadek drogowy, pożar, awaria oraz kradzież pojazdu ze strzeżonego parkingu. Ubezpieczenie to zapewnia bezpieczeństwo przewoźnikowi oraz właścicielowi towaru.

Ubezpieczenia kabotażowe w Niemczech

W naszej ofercie znajdziesz ubezpieczenia kabotażowe obowiązujące na terenie Niemiec, zgodne z lokalnymi przepisami transportowymi. Warunki polisy są przygotowane na podstawie znajomości obowiązujących przepisów Niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB) oraz Ustawy o towarowym transporcie samochodowym (GüKG). Zgodnie z zapisem prawa suma gwarancyjna dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie może wynosić mniej niż 1 200 000 euro, a dla pojedynczej sytuacji – 600 000 euro.