Magazynowanie to podstawowy element każdego procesu logistycznego. Ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne – pozwala na utrzymanie właściwej organizacji zapasów,