Ubezpieczenie OC przewoźnika - najważniejsze informacje

Ubezpieczenie OC przewoźnika jest przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie drogowego przewozu towarów w ruchu międzynarodowym i krajowym. Ubezpieczenie OC przewoźnika dedykowane jest także właścicielom firm, którzy zlecają tego typu usługi transportowe innym przedsiębiorstwom. Jeśli szukasz najlepszej oferty ubezpieczenia OC przewoźnika, jednak ciężko Ci znaleźć produkt dopasowany do swoich potrzeb, sięgnij po pomoc brokera ubezpieczeniowego dostępną na stronie.

Ubezpieczenie OC przewoźnika

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika?

Posiadanie OC przewoźnika ma wiele zalet. Przede wszystkim zabezpiecza przewoźnika w przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód, za które zgodnie z prawem ponosi odpowiedzialność. Ponadto ten typ ubezpieczenia zwiększa zaufanie klientów do przewoźnika. Dużą zaletą tego ubezpieczenia jest również fakt, iż ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów m.in. za utylizację uszkodzonego mienia, transport zastępczy mienia, przeładunek mienia, przejściowe składowanie mienia oraz sprzątanie pozostałości po szkodzie.

Zniszczenie towaru w transporcie - kto ponosi odpowiedzialność?

Zgodnie z art. 17 § 1 konwencji CMR przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru bądź za jego uszkodzenie, które nastąpi w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy. Oczywiście zdarza się, że umowa pomiędzy przewoźnikiem a firmą zlecającą zawiera inne ustalenia. Jednak rzadko nadawcy biorą na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie towarów, chyba że to oni nie dopilnowali, aby przewożone produkty były odpowiednio zabezpieczone.

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika - co musisz wiedzieć?

Zgodnie z art. 17 § 1 konwencji CMR to przewoźnik odpowiada za uszkodzenie towaru. Jednak w niektórych przypadkach jest on zwolniony z odpowiedzialności. Przewoźnik nie odpowiada za zniszczenie towarów, gdy było ono spowodowane winą uprawnionej osoby, jej zleceniem, wadą własną przewożonego produktu lub okoliczności, których przewoźnik nie był w stanie uniknąć - siła wyższa (huragan, piorun), rabunek, rozbój lub kradzież rozbójnicza, kradzież środka transportu z towarem, kradzież z włamaniem lub wina osoby trzeciej (uszkodzenie towaru podczas wypadku spowodowanego przez innego uczestnika ruchu).

Międzynarodowe przewozy towaru - ubezpieczenie

Ubezpieczenie na międzynarodowe przewozy towaru zabezpiecza przewoźnika przed konsekwencjami odpowiedzialności cywilnej. OC przewoźnika pokrywa koszty wszelkich szkód powstających w czasie umowy przewozu - dotyczy to przede wszystkim uszkodzenia, utarty, uszczerbku bądź opóźnienia w dostarczeniu towarów od momentu przyjęcia aż do wydania go odbiorcy. Zatem, jeśli dojdzie to którejś ze wspomnianych sytuacji z winy przewoźnika, ubezpieczalnia wypłaca odszkodowanie.